Kursy


Deklaracja chęci uczestnictwa w kursie, szkoleniu 43 KB

Akustyka dla architektów i projektantów - jak, gdzie, kiedy?

Blender - tworzenie grafiki 3D

,,CZĘSTOCHOWA HIGHLIGHTED" Kurs języka angielskiego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

CLOUD COMPUTING: Jak efektywnie wykorzystać technologie przetwarzania w chmurze w sektorze MŚP

Ćwiczenia wzmacniające przy muzyce na lekcji WF - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego

Edytorstwo tekstów

Elementy matematyki wyższej

Etyka w administracji skarbowej

Eksperyment w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Fortepian na serio i na wesoło

Gdy dociekliwy uczeń zapyta o ... różne modele probabilistyczne

Intensywny kurs przygotowujący do rozmowy kwalifikacyjnej

Indywidualizacja kształcenia na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

Kurs języka angielskiego specjalistycznego w branży biurowej / „Secretarial”

Kurs języka angielskiego specjalistycznego w branży informatycznej / English in Computer Engineering

Kurs języka angielskiego specjalistycznego w branży pedagogicznej / Kindergarten Teacher

Kurs języka angielskiego specjalistycznego w branży medycznej/ Medical

Kurs języka hiszpańskiego w turystyce

Kurs języka chińskiego

Kurs Ósmoklasisty z języka polskiego

Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów 2021

Kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

Kurs "Warsztat Kreatywności"

Kurs wokalny

Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim: 2022/2023

Kurs wystąpień publicznych

Kurs dokształcający dla nauczycieli techniczne środki nauczania

Najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego

Nauczanie historii w wykorzystaniem metody tutoringu

Nauka od podstaw programowania w języku Python dla nauczycieli

Nowoczesne formy i metody szkoleń BHP

Nowoczesne zasady odżywiania w świetle najnowszych badań

Podstawy badań nieniszczących

Podstawy nauczania gry w szachy

Podstawy programowania w Pythonie

Retoryka słowa - retoryka obrazu

Statystyka opisowa w programie Excel

Systemy bezpieczeństwa

Techniki obniżenia poziomu stresu

Terenowa dydaktyka przyrodnicza dla nauczycieli

Tworzenie dynamicznych stron internetowych w języku php

Tworzenie zaawansowanych stron z wykorzystaniem „Content management system”

Trening funkcjonalny w lekcji wychowania fizycznego

Warsztaty językowe

Warsztat muzykoterapii

Wychowanie patriotyczne w ujęciu socjologicznym

Zabawy i gry ruchowe w nauczaniu koszykówki. Nowelizacja przepisów gry

Zajęcia fitness dla pracowników oświaty