Kursy dla maturzystów


Uniwersytet Maturzysty to propozycja dla uczniów klas maturalnych.Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie uczestników do egzaminów maturalnych. Zapraszamy do ciekawej akademickiej przygody!

OFERTA

W ramach Uniwersytetu Maturzysty prowadzone są m.in.: warsztaty przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz spotkania rozwojowe pomagające wybrać właściwą ścieżkę zawodową. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich wykorzystujących nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne.

Historia sztuki - kurs maturalny

Kurs maturalny z matematyki (poziom podstawowy)

Kurs maturalny z matematyki (poziom rozszerzony)

Matura z matematyki poziom podstawowy

Medyk Plus

Motywy w sztuce - maturalny kurs pomocniczy

Kurs przygotowujący do matury z historii na poziomie rozszerzonym

Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym

Kurs przygotowujący do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym

Speaking Matura Exam is easy - kurs przygotowujący do matury ustnej z języka angielskiego

Intensywny kurs przygotowujący do matury podstawowej z języka angielskiego

Kurs przygotowujący do matury podstawowej z języka angielskiego

Intensywny kurs przygotowujący do matury rozszerzonej z języka angielskiego

Kurs przygotowujący do matury rozszerzonej z języka angielskiego

Kurs wyrównawczo - przygotowawczy dla maturzystów z przedmiotu biologia w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Kurs wyrównawczy z matematyki dla kandydatów na studia

Kurs wyrównawczy z matematyki dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim: 2022/2023