Kurs zajęcia fitness dla pracowników oświaty


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza

w Częstochowie

zaprasza na

ZAJĘCIA FITNESS DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Zapewniamy:

Doświadczoną kadrę dydaktyczną UJD

Ćwiczenia w profesjonalnie wyposażonej sali Akademickiego Centrum Sportowego UJD

Przyjazną atmosferę podczas zajęć

TERMIN: 6.03.2023 – 26.06.2023 (15 zajęć)

PONIEDZIAŁKI 17.30 – 18.30

KOSZT: 200 ZŁ

Wypełnioną deklarację zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.ucku.ujd.edu.pl), prosimy dostarczyć do Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Zbierskiego 2/4, pokój 3.09 lub przesłać skan zgłoszenia pod adres ucku@ujd.edu.pl

do dnia 3.03.2023

Informacje o sposobie płatności przesłane zostaną zainteresowanym drogą mailową.

Więcej informacji na temat programu oraz rekrutacji można uzyskać na stronie:

www.ucku.ujd.edu.pl lub dzwoniąc:34 3783 119; 34 3783 120

* Zajęcia odbędą się w grupie liczącej 12 - 20 osób