Kursy maturalne z matematyki


Katedra Matematyki i Informatyki oraz Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego UJD zapraszają na

Kurs maturalny z matematyki (poziom podstawowy) dla maturzystów 2023

Kurs maturalny z matematyki (poziom rozszerzony) dla maturzystów 2023

Są to kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki w roku 2023, gdzie wymagana jest wiedza z matematyki. Celem kursów jest powtórzenie, uzupełnienie, utrwalenie, uporządkowanie wiedzy matematycznej maturzystów zdających egzamin dojrzałości z tego przedmiotu w roku 2023.

Planowany rozkład godzinowy zajęć:

Kurs maturalny z matematyki (poziom podstawowy)

Kurs maturalny z matematyki (poziom rozszerzony)

Rekrutacja na kurs trwa do 14 listopada 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu:

Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Adres: ul. Zbierskiego 2/4, pok. 3.09

Telefon: + 48 34 3783 119; 34 3783 120, 34 3783 143

E-mail: ucku@ujd.edu.pl

Źródło zdjęcia: strona internetowa pixabay.com

Licencja: CC0