Rekrutacja na zajęcia "Zdrowym żyć i aktywnym być"


Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi rekrutację na bezpłatne wykłady i warsztaty z zakresu: pielęgnacji skóry dojrzałej, zdrowego odżywianie oraz pierwszej pomocy.

Rekrutację rozpocznie się 3.11.2022 r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia przeznaczone są dla grupy wiekowej 60+.

Pierwszy cykl projektu odbędzie się 12.11.2022 r. Zajęcia w ramach pierwszego cyklu prowadzone będą w soboty: 12.11.2022r., 26.11.2022r., 3.12.2022r.,17.12.2022r. w godz. od 9.00 do 14.00.

Szczegółowe informacje oraz zapisy udzielane są przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Zbierskiego 2/4, pok. 309, tel. 343783120.

Zapraszamy!